GioThoiMayBay

 

Gi thổi my bay

 

Thi th gi thổi my bay

Đường đời một nẻo một mnh lang thang

Ai người dang dở chnh mnh

Gieo vo im lặng ngẩn ngơ chữ tnh ?

 

H h

2010-12-13  2011-016-02