Het

 

HẾT

 

thế là hết

t́nh ai cũng thế thôi

bấy nhiêu năm tŕu mến

thoắt ngoảnh mặt đi

chẳng c̣n lại ǵ

HẾT

 

2008-09-08