KeoDai

Ko đi

 

nỗi đau mi

ko di

mi khước từ

mọi an ủi

 

lm sao khc được

hi mnh ơi ?

 

H h

2008-12-29