KhiTaBuongTay

 

Khi ta bung tay

 

Sẽ cn lại g ?

 

Những g của ta

Sẽ của người khc

Hoặc vứt đi hết

Chẳng của ai ai

 

Những g l ta

Sẽ chẳng l g

Ngoi cơn le li

Trong lng ai ai

 

Thế thi

Đnh vậy

H h

2008-07-16