KhiTaMeChinhMinh

 

Khi ta m chnh mnh

 

Hơn cả yu bạn

Đời chỉ thế thi

Hỡi bạn đời ơi

H h..

16/04/2007