LaCa

 

La c

 

Đau đớn thay thn phận đường gi

Loanh quanh luẩn quẩn rồi ho ma

Ai người vẫn dm cng ta

Chn trời đy biển la c một phen

Cho mai đời bớt nh nhem

Cho văn bng nổ ngất men tnh nng

 

18/03/2006