LaiSay

Lại say

Thèm một không-thời-gian yên ả

Cho nhau tất cả

T́nh người t́nh bạn t́nh em

Ôi sao ta chưa hề được t́nh chị ?

Chưa hề biết t́nh em của ai cả ?

Chưa được làm người cạn chính ta ?

đời người chó má

năm Chó ta làm chó

cạn kiếp người của chính ta

Ai muốn cùng ta ăn mày chút nhân cách ?

Khổ lắm bạn đời ơi

Hè hè...

 

02-2006