Lanh

Lạnh

 

tuyết lạnh quá

gió lạnh quá

ta lạnh quá

Thực

Không

anh thiếu em

 

 

2005-12-30