Let

lết

no

em dm cng anh l lết  ?

 

lết cạn tương lai

lết tn qu khứ

lết vượt kiếp ny

 

lết tới anh

lết tới em

lết tận mnh

 

lết

em dm khng ?

 

h h

 

2007-07-13