Mat

mất

 

Anh đă mất bạn

Anh đă mất em

Anh đă mất ḿnh

Anh hiểu

Nhưng anh không hiểu

Tại sao anh

mất

 

Anh mất ḿnh

V́ mất em

V́ mất bạn

Anh hiểu

Nhưng anh không hiểu

Sao em nỡ

mất

 

Ôi

Chỉ khi

Ta mất tất cả

Ta mới hiểu

Chính ḿnh

em

khát khao triền miên vô tận cuối cùng của anh

em

 

 

rượu đỏ PhuLăngXa chịu trách nhiệm

10-2005