MatCon

 

Mất-cn

 

Thời gian

 

khng cho ai

cũng mất

cho ai rồi

mấy khi cn ?

 

quyết cho nhau

mi

biết đu lại

sẽ cn ?

 

cht g

một lc

ở ai

ngy ta khng

cn nữa

 

h h

 

2008-04-21