MinhVoiMinh

 

ḿnh với ḿnh

ánh điện

siêu người

vẽ chính anh

vào thỏi sắt

từ đoá hoa tàn tạ

em

ḿnh với ḿnh

chỉ có thế

thôi

sao

 

07-2005