NhoEm

 

 

Nhớ em

 

đằng đẵng triền min

anh gục đầu

nhớ

mất chnh mnh

anh

thm ngửng đầu

đm mnh vo ci sống

hiện thực

khng huyền ảo

h h

em

11-2005