NhoMe

Nhớ mẹ

 

Rồi mai

Tất cả ra đi

Sau làn mi rỗng tuếch

Điện đài sử sách thơ văn

Những khát khao nhạt thếch

Suốt một đời dư thừa thiếu hụt

em

chỉ c̣n lại

ḿnh

một tiếng nức

nở

con của người

Mẹ ơi

 

 

10-2005