OiThoiGian

i thời gian

 

khng cho cũng mất

đ cho ai

no dễ sống

những khoảnh khắc

đ qua

m khng chịu chết

ở mnh

 

h h

 

2007-07-03