QuaTho

Qu thơ

 

đời khng thơ

người khng thơ

mnh khng thơ

 

mnh mnh ta

qu thơ

ngy

 

h h

 

07-2006