QuanhDong

 

Quánh đọng

 

Quánh đọng… nỗi đau

kết tinh… nhú lời

 

2009-12-19