RoiTaSeDi

 

Rồi ta sẽ đi

 

Rồi ta sẽ đi

lặng lẽ

chẳng phiền ai

chỉ nhói đau

chút tình

ai

 

21/08/2006