SeChangBaoGio

sẽ chẳng bao giờ

c mnh

c em

c ta

c bất cứ g

ngoi những g g

đ thừa mứa...

???

07-2006