TaChiThem

 

i, ta chỉ thm

 

c người

bạn

ni cho ta

điều ta chưa biết

by giờ

 

tuy cuối cng

ta sẽ biết hết

những g người đời

giả dối với nhau

28/10/2007