TaCoThe

 

Ta c thể

 

Ta c thể

click một ci

vo khng-thời gian v tận

 

Ta chưa thể

suốt một đời

yu ai đng yu mnh mnh

 

H h, thơ

 

2008-03-21