Da

ta đ

 

ta đ

học kh nhiều

tin qu nhiều

tận tnh

tận tm

tận người

ta đ

yu qu nhiều

tận mnh

tận em

ta đ

khổ qu nhiều

cho điều khng đng

 

ta vẫn chưa tm được

ci g nhỉ

điều gi nhỉ

ai nhỉ

 

chnh ta

chỉ em

chnh mnh

 

Tin sư thơ

h h

 

2008-01-31