TaKhongBietQuen

Ta khng biết qun

 

Ta khng biết qun

Ta khng muốn qun

Ta khng thm qun

bất cứ g

khiến ta nn người

Hm nay

Ở đy

Với mnh

 

D trời sụp

Ta khng thch

tự ho mnh

cường điệu nỗi đau

bạc đầu

nheo da

vặt

 

Ta dm hạnh phc

Yu mnh

Yu ta

 

Bất kể tất cả

những g phải nhớ

để nn người

khng ớ

hm hồ

lem nhem

 

ngay khi chưa tạo được

Hạnh phc

Tnh yu

Tnh bạn

Tnh mnh

Tnh ta

khi chưa dm

lm ta

với người

 

Hỡi người ơi

 

H h

 

07/07/2007