TaVaTa

 

Ta và... ta

 

Tặng 5 nàng tiên zc muốn nói

 

Ta viết chính Ta

vào cơi vô ngôn

ở người đời

 

Ta đọc chính ḿnh

trong cơi vô ngôn

ở chính Ta

 

Ta chỉ thèm là Ta

khi ta là

tất cả

 

Ta sẽ là tất cả

v́ dám viết

chính ta

 

08-2005

một đêm hè lạnh buốt