ThoiGian

Thời gian

 

li vt em đi

anh chẳng c g

đng em dừng lại

 

thời gian

cuốn ht anh đi

em chẳng c g

đng anh ở lại

 

thời gian

xo sạch mnh đi

mnh chưa hề đng

tồn tại

 

ta hiu hắt bụi trần vo cơn lốc

v mnh chưa thnh tm vũ trụ

mặc thời gian hốc hc

le li bng chnh mnh

 

h h

thơ

07-2006