ThoiGianThuc

 

Thời gian thực

 

ta sắp lại thời gian ta

theo thời gian thực của người đời

 

Thời gian yu

Thời gian u yếm

Thời gian vui

Thời gian khổ

tin sư

đo c g thật hết

 

Ngoi thời gian ấy

Kiếm ở ai một thời gian khc ?

 

H h

 

2008-05-17