ThuoNucCuoi

 

Thuở nức cười

 

Ta sống mi trong tnh thm nỗi bạc

Thủa nức cười cắc cớ đ ngy qua

Hận Paris nhạt thếch nhếch mi cười

Đ đi đi đứt h h người ơi

02-2005