TienBan

 

Tiễn bạn

 

Người ra đi ma thu

min man nắng ấm tn

Ai điếng mnh ở lại

khắc khoải lịm thiếu ai ?

H h

 

một ma thu

09/2006