Tiensu

 

tin sư

 

tin sư Tnh

tin sư Người

tin sư my

tin sư tao

tin sư mnh

 

chỉ v qu thm

cht tnh my

cht tnh tao

cht tnh mnh

cht tnh em

cht tnh thi

ta đ phải cm

ta đ phải nhục

ta đ phải đau

ta đ phải hn

đến thế ny

 

đo để cho ai

đo để lm g

đo để đi đu

đo đng đo

chnh mnh

 

từ nay vĩnh biệt

em yu nh

từ nay vĩnh biệt

chnh mnh ơi

 

h h

12-2007