TinhY

tnh

mnh mng bất tận v tnh

tnh

nhỏ nhoi hữu hạn thừa

Tnh

 

cứ như thật !

2006-12-13