ToiKhongBiet

 

ti khng biết

 

lm g ?

viết g ?

ở đu ?

đời no ?

với ai ?

cho ai ?

để lm g ?

v ai ai ?

 

*

 

v chnh mnh ?

 

cũng được được

nếu mnh mnh

c g

đng viết

đng tồn tại

d đau đau

ở ai ai

 

*

 

ta qu biết

 

ta m m

v thiếu

 

ai

 

*

 

ta thm viết

 

chnh mnh

em

cho

ta

thnh mnh

ta

 

 

h h

tin sư thơ !

 

24/04/2007