TrachTrach

 

Trch trch

 

X hội trch người người

dư thừa

Người người trch nhau

v cảm

Em em anh anh trch trch

v tnh

Đn ng trch đn b

bắt lấy vợ

Đn b trch đn ng

sợ lm chồng

Bố mẹ trch con

đời n

Con trch bố mẹ

đời mnh

 

Ta trch đời

bất nhn

Đời trch ta

bất lực

Hi !

H h

2010-11-30