VietCho

 

Viết cho

 

Viết cho lở đất long trời

Viết sao cho cạn kht tnh nhn gian

Bể Du dẫu mấy bạt ngn

Mi cn khao kht mnh nng nng ơi

Viết cho tm no rụng rời

Cho cng chữ nghĩa tả tơi gi ngn

Viết cho mnh vọng nơi nơi

Cho nng hiện thực trong đời ai ai

 

H h...

 

Tặng Nam Dao đang viết Bể Du

10-03-2006