VinhTuHoa

Vịnh Tự hoạ

 

Ngm thơ Đường, hơi bị thừa mật

Nhai văn Việt, hơi bị thừa chữ

Ăn cơm Ty, hơi bị thừa bơ

Uống cạn mnh, vẫn cứ thiếu mnh

 

H h

 

28/11/2007

 

***

 

Thơ Chn Phương. Trch :

ngm thơ tu

nhai g mỹ

ăn cơm việt

uống rượu ty