BaiGiangVatLyCuoiCung

 

bài giảng vật lư cuối cùng

 

giữa b́nh minh     hoàng hôn

là căn pḥng

 

đài phát thanh của quạnh hiu

 

trạm viễn liên

nối năm tháng với chiêm bao

 

nơi phân phối bưu kiện kư ức

về bốn phương sa mạc…

 

qua khỏi ngưỡng cửa

con người hóa làm tạp âm

 

da thịt bắt đầu nhiễu xạ

trong từ trường gió cát

 

các đốt xương va chạm

làm rối loạn tín hiệu mặt trời

 

lưỡi môi bập bẹ tiếng vọng lạc loài

ngoài cương vực những ánh sao rơi

 

càng lúc

càng rời xa quĩ đạo trăng

 

trái tim

tiếp tục di động

một cách tuyệt vọng

 

 

về các nghĩa trang thiên thể