KhongDe

 

không đề

 

đàn xe cuối tuần rượt nhau

quanh ṿng đua xương xẩu…

 

những cánh hồng

những khoé môi

bị băo tuyết đuổi nà…

 

hiện tại              thiên thu

 

là hai hạt cát

trên bàn cân của nghịch lư thi ca

 

bỏ qua phía bên nào

tôi với mấy cái hôn chưa kịp tặng?