LoiThangChin

 

lời tháng chín

 

chùm lá hè phố c̣n xanh

mà hơi lạnh đă thấm qua lời nói

 

tháng chín…

 

những hạt giống lạc loài

rơi ngoài da thịt

 

đợi chờ chưa nẫu rục

 

chiếc cánh tật nguyền của gió                       đă mọc lên

 

trong thân xác âm u

 

trái tim

là vầng trăng

                              tṛn

                                       khuyết

 

theo từng đợt triều

của ḍng máu bị giam cầm

 

…tháng chín

 

biển thè khúc lưỡi tím đen

 

liếm ṃn

giấc mơ san hô sắc cạnh