BaiCaDatKhach

  bài  ca đất  khách

 

mớ nhạc khí hư nát

rơi khắp nẻo kư ức

 

xuân hạ thu đông

bản giao hưởng lưu vong

 

giáng thăng

hai bàn tay trống

 

chỉ có trăng già

làm khán giả thủy chung

 

mỗi tháng một lần

diện trang phục mới

 

chờ nghe

khúc hát của trái tim bụi bặm