BaiThoCuaNguoiChoQuocTich

 

bi thơ của người chờ quốc tịch

 

gi bấc quanh quẩn

tnh tự với l lịch di dn

 

chẳng phải

Đồng Nai

Hương giang

 

đang cứng lạnh từng phần

như chi thể người sắp chết

dng nước xm kia l sng Charles

 

phi trường Logan

mỗi pht một chuyến bay

 

văn minh

thị trường

sng đạn

đến rồi đi

 

nền cng nghiệp đng hộp

mọi nỗi niềm cn lại

chnh l ma đng di

 

 

lăn lc trong ci lon tuyết phủ

ti cắn tấm thẻ xanh

chờ ngy nắng