BoTucLyLich

bổ túc lư lịch cho loài di dân

 

dần dà chúng trở nên quen thuộc

với các mùa thu mùa đông ṣng phẳng

đă qua cái buổi ban đầu loay hoay máy tính

khai thuế đầu năm trả nợ cuối năm

điện thoại xe nhà bảo hiểm

từ từ lấn át kỷ niệm hoặc người thân

nhịn thuốc lá để tiền uống bia

không mua báo mà mua vé số

tẩm liệm niềm vui bằng vài nụ cười vị lợi

tống táng nỗi buồn vào băo tuyết cuối trời

làm việc đẻ con ăn rồi ngủ

như một giống dân rời Ai cập xưa

biển cả khép lại sau lưng

quay mặt với thiện ác giả chân

mặc kệ mưa rơi làm mờ nhạt

h́nh ảnh mấy mảnh ruộng cằn

 

chúng cố rượt đuổi cho kịp đàn người do thái