DemTruongBacMy

 

  đêm  trường  bắc  mỹ

 

mấy nhánh lá vàng và những tờ quảng cáo

đang giằng xé cảm xúc trong tôi

 

nếu không xếp bằng thiền định

có thể trục trặc cho giấc ngủ sắp tới

 

*

 

biển sẽ không nứt hai

cũng chưa hồng thủy ngày mai

 

lễ giáng sinh c̣n hơn hai tháng

 

phở xe lửa

phở tàu bay

ăn hoài cũng chán

 

trái đất th́ vẫn theo thói quen

quay măi một chiều

 

trong t́nh huống thế này

dù Dante hay Lư Bạch

cũng cạn hứng dài dài

 

*

 

thà đốt nén nhang

đẩy sự vô nghĩa ra ngoài tính khôi hài

 

rồi tắt đèn vận khí

 

*

 

rốn là trung tâm của bụng

bụng là chu vi của rốn

rốn là trung tâm của bụng

bụng là chu vi của rốn