HanhKhucMoi

 

   hành  khúc  mới

 

đám ba mươi tháng tư

bọn h.o. vừa tới

nhóm du học thuở hoàng kim

lũ boat people giạt ch́m

người th́ một hai năm

kẻ chín mười mùa đông

thành công nắm đầu thất bại

cu li cơng đội chủ nhân

dân tộc với quốc gia

cửa mồm cùng mặt nạ

thằng đói   thằng no

con sang   con hèn

mỗi năm một bậc

cầu thang thăng tiến

da vàng da đỏ

da trắng da đen

bệnh viện ḥ hẹn nghĩa trang

ngân hàng bắt tay ṣng bạc

cầu thang nhiều nấc

vũ điệu hai chiều

phía dưới tăm tối

địa ngục đói nghèo

nh́n xuống chóng mặt

trợt cẳng là tiêu

bớ bà con cô bác

đường lên trơn dốc

gắng mà trèo