KeHoachMuoiNamThuNhat

 

  kế  hoạch  mười  năm  lần  thứ  nhất

 

mặc xác

mối t́nh không được bảo hiểm

mục ră chốn quê nhà mưa dột

mặc xác

ḍng sông trốn thuế trôi dưới chân cầu

mặc xác chúng nó

lũ niềm tin bị cầm bán

mớ kỷ niệm thâm thủng

 

lăn mấy ṿng quanh mùa thu

bứt hết lá vàng công viên

vẫn chẳng mảy may hứng thú

tôi quăng trí tưởng

vào quán McDonald cuối phố

thọc tay vào túi đi t́m

 

con cái dấu yêu

đang tha từng cỗ phần da nhăn

về cái tủ sắt tóc bạc

mà đêm đêm

khi lội qua những vũng lầy

chiêm bao hay ác mộng

 

cả hai sẽ thay phiên

cơng đội trên đầu