UngKhauGiuaNhaBepVaPhongNgu

 

 ứng  khẩu  giữa  nhà  bếp  và  pḥng  ngủ

 

1

mười năm    rồi hai mươi năm

không có cái chết nào nổi bật

bọn tuẫn đạo thất nghiệp

 

2

hoa điên điển rơi trên bài lục bát xưa

 

vỏ chai không xếp hàng dưới ánh trăng lạnh

 

3

màn một  màn hai  màn ba  màn bốn…

vua      hề        một lũ sát nhân

 

trước và sau

chúng có viết thư

trao đổi kinh nghiệm với nhau?

 

4

câu nói đùa thông minh nhất

lặp lại măi cũng trở thành lố bệch

 

bây giờ chúng ta thật sự cần ǵ

 

            bảo hiểm

                                   chùa chiền

                                                           nghệ thuật ?

 

5

tôi rắc thêm muối tiêu

vào miệng núi lửa đă tắt

 

em uống chi

 

                       gin

                                   whisky

                                                   hay  coke ?