NGÀY  MƯỜI  MỘT  THÁNG CHÍN

DSCN0203

Mười hai năm đă trôi qua kể từ buổi sáng Twin Towers ở New York bị hai chiếc phi cơ đâm vào.

Để tưởng nhớ một biến cố tang tóc ngoài mọi khả năng tưởng tượng, nhiều ng̣i bút lên tiếng bằng văn thơ. Mời các bạn đọc và chiêm nghiệm bài thơ dưới đây của nữ thi hào Nobel Ba Lan khóc thương các nạn nhân của vụ khủng bố 9-11. Quần thể điêu khắc SHOCK & AWE của nữ nghệ sĩ Mỹ Judith SHEA - hiện trưng bày tại Bảo Tàng Mỹ Thuật của Đại Học YALE (Connecticut) - cũng là một tác phẩm tạo h́nh để ghi  nhớ nỗi đau sâu xa của nước Mỹ.

 

( Lời giới thiệu kèm ảnh chụp của người dịch - Chân Phương.)

 

TẤM ẢNH TỪ NGÀY 11 THÁNG CHÍN

 

Họ nhảy khỏi các tầng lầu bốc lửa

một, hai, thêm vài mạng nữa,

tít trên cao, dưới thấp hơn.

 

Tấm ảnh chụp họ dừng lại giữa đời,

giờ đây giữ họ la đà

trên mặt đất ở thế đang rơi.

Mỗi người vẫn vẹn toàn,

với khuôn mặt riêng

và máu me c̣n giấu kín.

Sẽ có thừa thời khắc

cho tóc râu tung tóe

cho ch́a khóa cùng cắc xu

rơi ra ngoài túi áo túi quần.

Họ vẫn c̣n trong tầm với của khí trời

giữa ṿng la bàn các địa điểm 

vừa mới mở toang.

Tôi chỉ có thể giúp họ hai việc

thuật tả vụ nhảy lầu này

và không thêm câu cuối.  

They jumped from the burning floors—

one, two, a few more,

higher, lower.

 

The photograph halted them in life,

and now keeps them   

above the earth toward the earth.

 

Each is still complete,

with a particular face

and blood well hidden.

 

There’s enough time

for hair to come loose,

for keys and coins

to fall from pockets.

 

They’re still within the air’s reach,

within the compass of places

that have just now opened.

 

I can do only two things for them—

describe this flight

and not add a last line.

 

CHÂN PHƯƠNG  dịch từ bản Anh ngữ sau đây:
 

Wisława Szymborska, “Photograph from September 11” from Monologue of a Dog. Copyright © 2005 by Wisława Szymborska. Reprinted with permission of Harcourt, Inc.

Source: Monologue of a Dog (Houghton Mifflin Harcourt, 2005)