BanTinTrongNgay

bản tin trong ngy

 

đi pht thanh cực lạc

knh cho qu vị

 

quỉ v thường xin tm lược

tin chnh trong ngy

 

đm bồ tt vẫn b quanh miệng chn

bọn m đ lm thịt con voi

đấng tối cao cng con tm chỗ đầu thai

mu trn tử cung trinh nữ

 

tiếp theo l chương trnh văn nghệ cứu đi thế giới

bắt đầu với mn ma rối nước an nam

 

đy l đi pht thanh cực lạc