chính trị và nghệ thuật

 

   chính trị và nghệ thuật

 

 

mọi phân biệt giữa tự do và nô lệ

đă bị ngôn ngữ thổi phồng thành bong bóng nhiều màu

trang trí cho sự bế tắc của toàn thể dự án sáng tạo

 

ṭa soạn chúng tôi chân thành gửi đến độc giả

tấm thiệp mừng năm mới kèm theo

lời chào sức khoẻ của các giám đốc nhà tù