đọc thơ trên tivi

 

   đọc thơ trên tivi

 

 

trước các ống kính truyền h́nh

tôi mỉm nụ cười ngày càng khó hiểu

khi thiên hạ đ̣i nghe về thi pháp

hoặc phỏng vấn về thuật ẩn dụ rắc rối

 

làm thế nào đây ?

 

tranh trừu tượng

rượu ngon

ikebana

tôi có thể dông dài về mấy lạc thú này

nhưng xin thông báo ngay cùng quư vị

 

thơ tôi không ṿng vo biện luận

cũng chẳng khả năng chở che giải thoát ai

phía sau những ư tượng cầu kỳ này

hoàn toàn vắng bóng mật vụ, t́nh báo, giao thông hào

nhằm pḥng bị sự xuất hiện bất ngờ của chiến xa, đại pháo

 

để khỏi làm mất thời giờ quư vị

tóm lại,

trước sự trào lộng tuyệt đối của các tha ma

 

thơ tôi thiếu trang bị

            mấy tấm biển gắn mũi tên   

                                                           E

                                                           X

                                                            I

                                                            T