happy end, 3

 

happy end, 3

 

 

ci nhếch mp ch lời của ti

chẳng lin can g đến hạnh kiểm cc thần linh

 

o quần vấy mu

th ngm giặt x phng

 

khu v kho sẽ khng nhận ra

đổ nt chiến tranh với chấn thương tm thần

 

cn cht thịt mỡ

dnh vo vương miện triết học ư ?

 

cớ chi m mất bnh tĩnh

 

cứ khoan thai lch mnh

sau hậu trường lịch sử

 

th lưỡi liếm t ci

l xong