happy end, kết

 

   happy end, kết

 

 

vận động trường âm phủ

 

những cựu thù tiền kiếp

vạch lằn đua với mấy que xương

 

bọn ma mù làm trọng tài

 

lũ oan hồn gục vào vạc dầu

liếm cho đỡ khát

 

lời kinh thánh ngu ngơ

 

            huy chương vàng cho ai ?

 

                        huy chương bạc cho ai ?

 

                                   huy chương đồng cho ai ?